Höghastighetsbanan

Röster

ARGUMENTATIONEN

Argumentationen baseras på internationell forskning kring regionalekonomiska effekter av höghastighetsbanor. En sträckning via sydöstra Sverige...

Skrivet: 5 oktober, 2015 - 12:00

Kategori: Röster

INTRESSENTERNA

Över 600 företag och organisationer stödjer aktivt Nätverket Höghastighetsbanans arbete via Företagsuppropet. Fler företag ansluter sig...

Skrivet: 5 oktober, 2015 - 11:24

Kategori: Röster

STATIONERNA

De nya stationslägena längs höghastighetsbanan i Växjö och Älmhult blir viktiga både ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. De...

Skrivet: 5 oktober, 2015 - 10:14

Kategori: Röster

NYTTOANALYSEN

Sydöstra Sverige kan beskrivas som Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, vilka tillsammans har cirka 600 000 invånare. Regionen kan också...

Skrivet: 5 oktober, 2015 - 09:26

Kategori: Röster