Höghastighetsbanan

Brev till Sverigeförhandlingen

Nätverket Höghastighetsbanan kommer under mars och april att gå igenom det utredningsunderlag som tagits fram av eller på uppdrag av Trafikverket. Vi vill redan nu bjuda in Sverigeförhandlingen till Karlskrona under andra delen av maj, förslagsvis vecka 20 eller vecka 21.Vi ser fram emot en fortsatt diskussion om skälen bakom varför Sverigeförhandlingen inte valt en östra sträckning av höghastighetsbanan.

HHB_brev Sverigeförhandlingen

Sitter på du på en mobiluppkoppling och kanske inte kan öppna filen, så följer brevet här nedan:

 

TILL SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Sverigeförhandlingens besked den 1 februari blev naturligtvis en besvikelse för Nätverket Höghastighetsbanan. Vi har jobbat hårt och målmedvetet med att dels korrigera felaktigheter i Trafikverkets samhällsekonomiska analyser och dels för att höghastighetsbanan ska ses som en hävstång för starkare arbetsmarknadsregioner och därmed ökad regional utveckling. Regional utveckling ger i sin tur förbättrade möjligheter till en ökad bostadsbyggnation. Samtidigt har vår utgångspunkt hela tiden varit att verka för en sträckning som bäst gynnar landet som helhet. Så sent som vid vårt möte 11 januari framförde vi vikten av att beskedet den 1 februari åtföljs av en tydlig motivering som vilar på det beslutsunderlag som tagits fram. Våra invånare har följt processen med stort intresse och vårt näringsliv har gett ett starkt aktivt stöd. För oss är det då viktigt att kunna förmedla skälen bakom beslutet, både vid ett negativt som positivt besked.

Vid startseminariet den 1 februari presenterades ett antal kriterier som beslutet om sträckning sa sig vila på. En översiktlig jämförelse mellan den västra och östra sträckningen, utifrån dessa kriterier, ställer dock fler frågor än ger svar. Vi anser att motiveringen till val av sträcka är svagt och oklart motiverad. Nätverket Höghastighetsbanan kommer därför att under mars och april gå igenom det utredningsunderlag som tagits fram av eller på uppdrag av Trafikverket. Vi vill redan nu bjuda in Sverigeförhandlingen till Karlskrona under andra delen av maj, förslagsvis vecka 20 eller vecka 21. Vi föreslår att ni meddelar ett antal lämpliga datum och tider för ett sådant möte. Vi vill gärna se att chefsförhandlarna deltar vid mötet.

Vi ser fram emot en fortsatt diskussion om skälen bakom varför Sverigeförhandlingen inte valt en östra sträckning av höghastighetsbanan.

Växjö 16-02-16

Bo Frank (m), KSO Växjö kommun

Johan Persson (s), KSO Kalmar kommun

Patrik Hansson (s), KSO Karlskrona kommun

Ingemar Almkvist (s), KSO Älmhult

Christina Davidson (c), KSO Nybro kommun

Ann-Marie Fagerström (s), KSO Emmaboda kommun

Monica Widnemark (s), KSO Lessebo kommun

Per Ribacke (s), Alvesta kommun

Christina Mattisson (s), Regionstyrelsens ordförande, Region Blekinge

Ulf Nilsson (s), Regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet i Kalmar län