Höghastighetsbanan

Fortsatt dialog med Sverigeförhandlingen

Den 20 april kommer representanter från Nätverket Höghastighetsbanan att träffa Sverigeförhandlingen i Stockholm för att diskutera ett antal frågor vi lyft fram med anledningen av deras val av sträckning genom Småland..

Sverigeförhandlarna konstaterade 1 februari att de tror att en västlig sträckning är den som blir billigast och kommer gå snabbast. Nätverket Höghastighetsbanan har nu gått igenom skälen till beslutet och analyserat dessa. Vi har tittat på Sverigeförhandlingens beslutskriterium och det underlag som Trafikverket bistått Sverigeförhandlingen med.

Vi kan konstatera att en östlig sträckning på ett bättre sätt uppfyller Sverigeförhandlingens kriterium. Vårt arbete är sammanställt i en delrapport som finns att läsa genom att klicka på nedan länk:

HHB_PM-mars

Baserat på vår delrapport önskar vi få svar på följande frågor:

– Vi uppmärksammade tidigt att Trafikverkets Samperskörning innehöll felkodning vad gäller stationsläget i Växjö och Älmhult. På vilket sätt har Sverigeförhandlingen hanterat denna felkälla och dess påverkan på beräkningen av den samhällsekonomiska nyttan med US5?

– Sverigeförhandlingen säger sig ha analyserat nytta och konsekvens av ett triangelspår öster om Jönköping för fjärrtrafiken. Hur har denna analys gått till och vilka är slutsatserna?

– Har Sverigeförhandlingen analyserat de siffror som Nätverket Höghastighetsbanan presenterade avseende samhällsekonomisk nytta, nettonuvärde och nettonuvärdeskvot avseende US5A-Öst jämfört med US2? Om nej – varför? Om ja – vilka slutsatser har Sverigeförhandlingen dragit?

– Sverigeförhandlingen har uttalat att Värnamo blir en fullgod bytespunkt för sydöstra Sverige. Baserat på ovanstående redogörelse (läs Nätverket Höghastighetsbanans delrapport, se länk ovan) om hur befintliga trafiksystem påverkas undrar vi vad Sverigeförhandlingen baserar sitt uttalande på?

– Baserat på ovanstående genomgång (läs Nätverket Höghastighetsbanans delrapport, se länk ovan) – anser Sverigeförhandlingen fortfarande att man fattat rätt beslut? Om ja – på vilket beslutsunderlag baseras i så fall detta?