Höghastighetsbanan

Hamnarna i Blekinge ger stöd för östlig sträckning

Det kom ett brev till oss på Nätverket Höghastighetsbanan. Det inleddes så här: ”Härmed vill vi från hamnarnas sida i Sydöstra Sverige gemensamt deklarera vårt stöd för en satsning på en Höghastighetsbana i östlig sträckning”. Brevet är undertecknat av Monica Strandhag, VD för KBP i Karlskrona och Mats Olsson, VD för Karlshamns Hamn. Vi tackar för stödet.

hamnarna

Härmed vill vi från hamnarnas sida i Sydöstra Sverige gemensamt deklarera vårt stöd för en satsning på en Höghastighetsbana i östlig sträckning. Vi menar att en utbyggnad av Höghastighetsbanor i Sverige skulle medföra en överflyttning av persontrafik från våra befintliga banor till den nya Höghastighetsbanan och därigenom ge ökad kapacitet för spårbundna godstransporter till och från våra hamnar.

Vår gemensamma uppfattning är att denna överflyttning av persontransporter till förmån för godset och hamnarnas fortsatta utveckling skulle ge störst effekt om Höghastighetsbanan drogs i en så östlig sträckning som möjligt.

Monica Strandhag, VD KBP i Karlskrona
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn