Höghastighetsbanan

Miljöpartiets nya Tågvision talar för östlig sträckning

Den 24 maj lanserade Miljöpartiet sin tågvision. Där lyfter man fram, och stödjer, triangelspåret i Jönköping specifikt. Det är samma prioritering som Nätverket Höghastighetsbanan lyft fram i diskussionerna med Sverigeförhandlarna.

”Den samhällsekonomiska nyttan beräknas öka med 4-17,5 miljarder kronor med Triangelspår Jönköping. Miljöpartiet anser att förslaget med triangelspår i anslutning till Jönköping är mycket intressant och att Sverigeförhandlingarna därför bör ta med förslaget i kommande utredningar av alternativ.”

Vidare poängterar MP behovet av en nationell godsstrategi för bland annat bättre omlastningsmöjligheter och ökad kapacitet på spåren. Även detta är något som Nätverket Höghastighetsbanan betonat för Sverigeförhandlingen.

Här kan du läsa mer om Miljöpartiets tågvision.