Höghastighetsbanan

Pressmeddelande: Etappvis utbyggnad i linje med Nätverket Höghastighetsbanans förslag

Regeringen vill se en etappvis utbyggnad och vi har ett konkret förslag på hur detta ska lösas, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- En uppdelning i etapper gör det möjligt att inrymma hela höghastighetsbanesystemet i kommande investeringsplaner utan att det sker på bekostnad av andra järnvägssatsningar som till exempel en uppgradering av Kust-till kustbanan och Blekinge kustbana, menar Johan Persson (S) och Patrik Hansson, kommunstyrelseordförande i Kalmar och Karlskrona.

Läs hela pressmeddelandet här.