Höghastighetsbanan

Regeringens besked öppnar för öst

Idag höll infrastrukturminister Anna Johansson presskonferens i Lund för att presentera regeringens nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan. ”Det har rått delade meningar om det här, men höghastighetsbygget är nödvändigt för att råda bot på kapacitetsbristen”, sa Anna Johansson.

Ett av de besked som gavs på presskonferensen är att Trafikverket nu får i uppdrag att mellan perioden 2018 – 2029 påbörja byggandet av en ny stambana för höghastighetståg. Det blir Trafikverkets jobb att se till att utbyggnaden sker på ett, så kallat ”kostnadseffektivt sätt”.

Byggstarten för höghastighetstågen Lund-Hässleholm tidigareläggs. Spåren till höghastighetståget mellan Lund-Hässleholm kan börja projekteras redan nästa år. Det blir byggstart senast 2029, men troligen redan i början av 2020-talet.

– Här passar vår argumentation för en östlig dragning mycket väl in, konstaterar Nätverkets Höghastighetsbanans projektledare Kristina Thorvaldsson.

En dubbelspårig höghastighetsbana Lund-Hässleholm byggs som etapp 2 i en ny snabbförbindelse mellan Malmö och Stockholm. Den första etappen av höghastighetsutbyggnaden är den så kallade Ostlänken mellan Järna och Linköping med byggstart i år.

– Skälet till att vi väljer just Lund – Hässleholm är att den är en av de mest belastade. Vi tror också sträckan har goda förutsättningar att leva på egna meriter, oavsett hur fortsättningen ser ut, Anna Johansson.

Trafikverket ska i arbetet med en ny stambana särskilt analysera vilken effekt det får för bostadsbyggande, godsets framkomlighet samt regional utveckling och sysselsättningseffekter.

– Dagens besked är ett kvitto på vårt arbete och vi ser fram emot en fortsatt nära dialog med Trafikverket i frågan, säger Kristina.

Länkar till mer läsning
SVT Nyheter
Sydsvenskan