Höghastighetsbanan

Våra rapporter

Här kan du läsa bakgrund, argument och nyttoanalys för sträckning av höghastighetsbanan genom sydöstra Sverige. Här finns också vår utvärdering kring Sverigeförhandlingens urvalskriterier och beslutsunderlag.

Bygg banan i etapper: NY RAPPORT FRÅN NÄTVERKET HÖGHASTIGHETSBANAN
Kapaciteten och effekten ökar med östlig sträckning

Den 1 februari 2016 presenterade Sverigeförhandlingen sitt val av sträcka och stationer för den nya stambanan för höghastighetståg. Då Sverigeförhandlingen inte presenterat analys eller argumentation bakom sitt val av sträcka har Nätverket Höghastighetsbanan valt att studera beslutskriterier och underlagsmaterial i detalj. Klicka på länken SVERIGEFÖRHANDLINGEN NÅR INTE SINA EGNA MÅL nedan för att ta del av vår analys.

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL – HUVUDRAPPORT

Önskar du läsa SAMMANFATTNINGEN av rapporten ligger den här:

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL – SAMMANFATTNING

Övriga inlämnade rapporter

Slutrapporten kring NYTTOANALYSEN är vårt svar på Sverigeförhandlarnas fråga om vilka nyttor vi ser av höghastighetsbanan. Den är ett resultat av för oss idag kända fakta och ställningstaganden och en grund för fortsatt dialog med Sverigeförhandlingen. Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Klicka på länken så öppnas den som PDF.

NYTTOANALYS

Som bilaga till Slutrapporten finns Swecos rapport ”Nyttoanalys sydöstra Sverige – effekter av den nya stambanan för höghastighetståg”.

BILAGA NYTTOANALYS