Höghastighetsbanan

Intervju i Smålandsposten

Kristina intervjuas i dagens SMP. ”Snabbare kommunikationer med höghastighetståg gynnar främst kommuner där tillväxten redan är hög. Den fungerar som en hävstång, den är inte ett sätt att vända utvecklingen i en kommun där tillväxten är låg.”

Klipp från Smålandsposten 3/9 2016:

Växjö växer och kommer att växa ännu mer med en höghastighetsbana utanför centrum. 2000 nya bostäder utöver de redan planerade byggena fram till år 2030 beräknas banan ge.

I veckan tog Växjö kommun emot beräkningarna som ska utgöra kommunens underlag när Sverigeförhandlingen om en framtida höghastighetsbana genom landet drar igång i vår.

– Den beräknade samhällsnyttan för hela höghastighetsbanan blir med vårt sätt att se på utbyggnaden betydligt högre än vad Trafikverket kom fram till, 142 miljarder jämfört med 123 miljarder. Men det var vad vi förväntade oss, säger Växjös Kristina Thorvaldsson, samordnare för nätverket av kommuner som vill se en dragning i öster över Växjö/Alvesta och Älmhult på vägen söderut mellan Jönköping och Malmö.

Därmed skulle den också vara mer samhällsnyttig än att dra banan i väster över Ljungby.

Men för att uppnå den nyttan krävs också omfattande investeringar i Kust till kust-banan, det handlar om fler mötesspår och dubbelspår på sina ställen. Allt för att restiden mellan Karlskrona/Kalmar och den nya stationen Växjö Västra ska pressas ner till och under 50 minuter. Investeringar som helst ska göras innan själva höghastighetsbanan byggs.

Försiktigare är konsultberäkningarna när det kommer till bostäder, banan beräknas ge cirka 2000 nya utöver det som redan planerats fram till 2030. En försiktighet som går att förstå eftersom den ökningen i sin tur ska ligga till grund för Sverigeförhandlingens beräkningar av hur mycket kommunen tjänar på höghastighetsbanan. Och därmed kan betala i medfinansiering för att få dragningen.

– Det vi ser är väl att banan inte är ett sådant guldägg för Växjö att det kommer att rinna in exploateringsintäkter, säger Kristina Thorvaldsson men hon trycker hårt på den forskning som finns. Att snabbare kommunikationer med höghastighetståg främst gynnar kommuner där tillväxten redan är hög.

– Den fungerar som en hävstång, den är inte ett sätt att vända utvecklingen i en kommun där tillväxten är låg.

Det blir ett av huvudargumenten när kommunen börjar närma sig förhandlingsbordet.