Höghastighetsbanan

Svar på vanliga frågor

Trafikverket har gjort en FAQ-lista med koppling till Sverigeförhandlingen.

För dig som vill fördjupa dig mer i ämnet Sverigeförhandlingen, kan du använda nedan länkar. Det är Trafikverket som ställt samman svar till de mest vanligt förekommande frågorna.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Sverigeförhandlingen.

Här finns frågor och svar om En ny generation järnväg.

Här hittar du svar på vanliga frågor om de två åtgärdsvalsstudierna som ingår i En ny generation järnväg. Här finns också frågor och svar om påverkan på mark och fastigheter.