Höghastighetsbanan

Effektiv interaktion med internationella kunder

Som VD för Xylem Manufacturing AB, ett exportintensivt företag med ca 1100 medarbetare lokaliserat till Emmaboda i sydöstra Sverige, så konstaterar Lars-Göran Nilsson att tillgång till en väl fungerande infrastruktur är av mycket stor betydelse för företagets framtida utveckling.

Xylem levererar vattenteknik som bl.a. pumpar, omrörare, reningsutrustning för avloppsvatten, mätteknik, styr och reglerutrustning till en global marknad där ca 95 % av omsättningen idag utgörs av export till länder utanför Sverige.

Det är främst följande frågor som gjort att Xylem engagerat sig i frågan om dragning av framtida stambanor för persontrafik med höghastighetståg.

  • Xylem Emmaboda är beroende av en infrastruktur som möjliggör internationella kontakter. Vi har i Emmaboda drygt 1700 internationella kund- och leverantörsbesök per år. En östlig förläggning av en framtida stambana för höghastighetståg möjliggör en effektiv interaktion med internationella kunder, detta är en viktig framtidsfråga för Xylem.
  • Xylem Emmaboda är beroende av kvalificerad kompetens och ser positivt på alla infrastruktursatsningar som knyter ihop marknadsregioner och utbildningscenter i vår närhet. Genom en östlig dragning av den framtida stambanan så knyts marknadsregioner och universiteten i bl.a. Linköping, Växjö, Lund och Blekinges tekniska högskola närmare, vilket signifikant skulle förbättra Xylems och den sydöstra regionens framtida kompetensförsörjning.

Lars-Göran Nilsson
VD Xylem Manufacturing AB / Platschef Xylem Emmaboda