Höghastighetsbanan

Tillväxt och produktivitet

inläggsbild

Ulrika Fransson är regionchef på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Handelskammaren påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stödjer affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.

Hösten 2014 genomförde Handelskammaren en enkätundersökning, om en ny stambana för höghastighetståg, bland de hundra företagsledare som utgör handelskammarens fullmäktige. Fullmäktige  har som målsättning att skapa tillväxt och en mer produktiv ekonomi och bättre förutsättningar vår region. Frågan har även berörts på ett antal medlemsmöten och sammanträden. Svaren gav en tydlig bild av den sammantagna prioriteringen.

En ny stambana skall främja tillväxt och produktivitet och det sker bäst genom att satsa på att binda samman ett fåtal större orter som kan skapa tillgänglighet och större regionala arbetsmarknader. En ny stambana Malmö-Stockholm bör dras så att befolkningstäta regioner kan utnyttja förbindelsen.

Övriga orter som inte får en egen station bör ges tillgång genom anslutningsmöjligheter till de nya stationerna. Det finns en stor oro att östra Sverige ”hakas av´´ tillväxtmässigt om stambanan bara gynnar den västra delen av landet. Det är inte aktuellt att en ny stambana passerar Kalmar eller Karlskrona, men den bör göras tillgänglig för dessa centra genom investeringar i anslutning.

Det finns en tydlig oro att obalansen mellan nord-sydlig och väst-östlig tillgänglighet kommer förvärras i framtiden, vilket påverkar arbetsmarknad och näringsliv negativt både lokalt, regionalt och nationellt. Det inneboende värdet är att den nya stambanan blir åtkomlig för sydöstra Sverige som lider av tillgänglighetsproblem.

Handelskammaren förordar också en ny stambana längs västkusten. Genom att binda samman Göteborgsområdet med Malmö-Lund-Helsingborg skapas Sveriges starkaste region. Utöver det finns internationella intressen av att knyta ihop regionen med Oslo, Köpenhamn och Hamburg. Denna satsning kan också ses som ett komplement till en fast HH-förbindelse.