Höghastighetsbanan

En högskola som är öppen mot omvärlden

Anders Hederstierna, rektor vid Blekinge tekniska högskola, anser att en höghastighetsbana skulle ytterligare stärka utveckling och samarbeten i en stark universitetsregion i Sverige.

Blekinge tekniska högskola har ett nationellt uppdrag, har internationella ambitioner och är en unik aktör i regionen. Vi är en högskola som är öppen mot omvärlden.

Vi har som ett av våra uttalade mål att bidra till att höja kompetensen i regionen genom att samarbeta med företag och andra organisationer. Vi har över 500 samarbetspartners. Vi har ett bra och ökande samarbete med universiteten och högskolorna i södra Sverige. Den dynamik som skapas genom alla dessa samarbeten kan bli ännu starkare med bättre kommunikationer.

Vi vill också höja kompetensen genom att fler studenter etablerar sig i regionen efter examen. Mer än 80 procent av våra studenter kommer från andra delar av landet eller från utlandet. Goda kommunikationer är därför extra viktigt för våra studenter, både under och efter studierna.

Våra ambitioner bygger alltså på att det finns goda kommunikationer. Tack vare flygplatsen i Ronneby har vi utmärkta förbindelser med Stockholm. En snabb tågförbindelse med framför allt Öresundsområdet skulle skapa en dynamik i sydöstra Sverige som definitivt skulle främja vår högskola och vårt sätt att arbeta.

Anders Hederstierna, rektor vid Blekinge tekniska högskola