Höghastighetsbanan

För starkare kundrelationer, attraktiv landsbygd och hållbar utveckling

VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 900 anställda på 16 produktionsanläggningar. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Ca 85% av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Santhe Dahl, koncernchef VIDA, ger här sin röst om höghastighetsbanan.

Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika enheterna för att minska kostnaderna i en allt mer konkurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik med bl a eget tåg, egna distributionslager och försäljningskontor i en rad länder har också genomförts under de senaste åren. Men en höghastighetsbana förlagd i närheten av södra stambanan kommer kapacitet att frigöras på rälsen för mer godstrafik då privatresenärerna väljer det snabbare resealternativet. För oss skulle det innebära att vi då kan köra fler transporter med vårt tåg istället för lastbil.  Säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffektivt!

En nära relation och hög servicegrad är avgörande för våra kundrelationer. Vårt huvudkontor och sågverk i Alvesta samt våra andra närliggande sågverk besöks ofta av utländska kunder och våra utländska kollegor. Och vi besöker ofta dem. Med höghastighetsbanan blir det lättare för våra kunder att ta sig till oss och lättare för oss att ta oss ut i världen.

Urbaniseringen i Sverige är mycket kraftig. För VIDA och vår verksamhet med produktion på ett stort antal små orter i Södra Sverige är det oerhört viktigt att landsbygden hålls levande och är attraktiv att verka och bo på. Att enkelt, snabbt och miljövänligt kunna förflytta sig är en viktig framgångsfaktor.

VIDA med hjärtat i Alvesta kommer kunna dra stora fördelar med en östlig sträckning av höghastighetsbanan.

Santhe Dahl, koncernchef VIDA