Höghastighetsbanan

Hållbara transporter – en viktig framtidsfråga

inläggsbild

Huvuddelen av Electra Gruppen ABs verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Sweden AB. Verksamheten är i rörelsegrenarna Electra Retail och Electra Logistik & IT. Det är också I detta bolaget som huvuddelen av all personal finns anställd. VD är Anneli Sjöstedt, som här lägger sin röst på höghastighetsbanan genom sydost.

Vi på Electra Sweden, som med bas i Kalmar utvecklar och driver IT-intensiva koncept för varuförsörjning inom hemelektronik och telekommunikation, samt utför logistiktjänster för tredje parts räkning, vet att modern logistik är en förutsättning för att få en kostnadseffektiv verksamhet såväl i våra uppdragsgivares försäljningsled som i varuhanteringen. I vår bransch är logistiken kring varorna en synnerligen viktig framtidsfråga och järnvägen är en snabb och miljövänlig möjlighet för oss att frakta vårt gods på. Hållbara transporter är något som våra kunder efterfrågar och börjar ta med i sina kravställningar inför nya kontrakt.

För Sveriges del handlar det om två typer av höghastighetståg. Tåg som kan köras på befintliga spår och tåg som kan köras på helt nya banor. De kräver stora investeringar och därmed också en stor nyttjandepotential. Sydostregionen i Sverige har en eftersatt infrastruktur som kräver upprustning. Med sträckningen av en höghastighetsbana via Växjö blir det lättare för oss att kunna utnyttja södra stambanan för transporter.

För när persontrafiken lyfts över till höghastighetsbanan frigörs kapacitet på södra stambanan, vilket vi kommer att utnyttja. Hur mycket av persontrafiken som kan flyttas är beroende av avståndet mellan södra stambanan och den nya Höghastighetsbanan – ju närmare Växjö, desto bättre effekt får det på hela regionen.

Med förbättrade restider för persontrafiken kommer också arbetsmarknadsregionerna att knytas närmare varandra. Det är också en viktig fråga för oss. Vi befinner oss i en expansiv fas med hög tillväxt, men har ibland svårt att rekrytera spetskompetens. Med bättre möjligheter till arbetskraftsinpendling kan vi få våra anställda att satsa på sydöstra delen av Sverige, och se den som en naturlig arbetsplats. För oss som verkar och bor i Kalmar, ja hela sydost – och det är många! – är den östliga dragningen en förutsättning och katalysator för fortsatt hög tillväxt!

Anneli Sjöstedt