Höghastighetsbanan

I framtiden vill vi se att avstånden blir kortare

Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun, skriver att tillsammans med Kristianstad arbetar Hässleholm för att bli en ny tillväxtmotor i Skåne. Men för att detta ska lyckas behöver det också finnas en bra koppling till Växjö och Älmhult. Foto: Am-tryck

Det är nära till Hässleholm. Med höghastighetsbanan blir det ännu närmare. Hässleholm är redan idag en viktig knutpunkt med tåganslutningar i fem riktningar – ett grönt alternativ för boende, arbete och rekreation. En höghastighetsstation skulle ytterligare förstärka vår position och få ett unikt upptagningsområde med goda utvecklingsmöjligheter för bostäder och arbetsplatser. Det är därför mycket bra att vi nu står enade i ett Skåneförslag, som bland annat förordar en sträckning med station i Hässleholm. Vi ser framför oss att Skåne och hela Öresundsregionen förvandlas till en gemensam arbetsmarknad med goda pendlingsmöjligheter, och att vi kan bli en grön stadsdel till Malmö och Köpenhamn.

Tillsammans med Kristianstad arbetar Hässleholm för att bli en ny tillväxtmotor i Skåne. Den ökade rörligheten för näringsliv, arbetstagare och studenter kommer att ge oss goda förutsättningar att stärka våra städers attraktionskraft och bidra till regionens tillväxt. Men för att detta ska lyckas behöver det också finnas en bra koppling till Smålandskommunerna Växjö och Älmhult. I den pågående Sverigeförhandlingen förordar vi därför en sträckning av höghastighetsbanan via Växjö. Det skulle möjliggöra ett närmare samarbete med Ikea, som är en oerhört viktig arbetsgivare i vår region, och även underlätta för våra ungdomar att studera på Linnéuniversitetet.

Redan idag kan du bo i Hässleholm och med lätthet pendla till Ikea i Älmhult eller till forskningsanläggningen ESS som just nu byggs upp i Lund. I framtiden vill vi se att de avstånden blir ännu kortare.

 

Lena Wallentheim (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Hässleholms kommun