Höghastighetsbanan

Kompetenstillförsel till Lammhult

Lammhults Möbel AB och internationellt erkända formgivare utvecklar möbler för offentlig miljö, i design av världsklass.  Våra produkter efterfrågas på marknader över hela världen. 

Orten Lammhult är arenan för vår kreativitet, det är här kompetensen samlas, det är här utvecklingen och tillverkningen sker.

Företagsklimatet i Växjö, dess strategiska läge och infrastruktur, är några av grundstenarna för att kunna nå våra kunder och verka globalt. Växjö är också basen för kompetenstillförsel till Lammhult, med Linnéuniversitetet som spets och motor, staden utgör också basen för alla våra kommunikationer för att kunna knyta de främsta kompetenserna i världen till Lammhult.

Höghastighetsbanan genom Växjö är en förutsättning för vi skall kunna bibehålla och vidareutveckla våra produkter på en global marknad i en global konkurrens.

Cecilia Hallberg
VD Lammhults Möbel AB