Höghastighetsbanan

Med världen som spelplats

Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet, menar att en höghastighetsbana är en förutsättning för att kunna vara ett internationellt universitet som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Ett universitet är en mäktig tillväxtfaktor i en region och Linnéuniversitetet arbetar för att vara det för Växjö och Kalmar med omnejd. Jag brukar säga att vi är ett universitet i Småland som har världen som spelplats. Vi är en mötesplats regionalt, nationellt som internationellt. Här kan människor få verktyg och metoder att utvecklas och växa akademiskt, professionellt och personligt.

När människor med olika kompetenser och erfarenheter möts kan nya kreativa idéer komma fram som kan bidra till att lösa samhällets framtida utmaningar. Forskare, lärare och studenter undersöker och samlar intryck från både det nära och det globala för att omsätta detta i nya idéer som kan skapa avtryck för framtiden. Två tredjedelar av våra studenter kommer från andra regioner i Sverige och vi är bra på att rekrytera internationella studenter. Dessutom arrangerar vi många forskningskonferenser med många långväga deltagare.

Att goda kommunikationer är en avgörande faktor för att kunna utveckla denna myllrande mötesplats är därmed givet. Det är också en faktor för att öka samverkan mellan lärosätena i Sydostregionen.

Närhet till en höghastighetsbana är ett sätt att resa som går i linje med våra mål om hållbar utveckling. Det är också en förutsättning för att kunna vara ett internationellt universitet som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Stephen Hwang
Rektor