Höghastighetsbanan

Medvind och tillförsikt inför hösten arbete

Vi står inför en spännande höst med ett intensivt arbete! Under sommaren har våra vänner på Sweco och Kreera Samhällsbyggnad jobbat för högtryck för att vi under augusti ska kunna informera och förankra vårt arbete i nätverket.

Det första utkastet på nyttoberäkningarna landar in om en vecka och några dagar senare är det dags för nätverkets politiker att få ta del av materialet och påbörja en diskussion om medfinansiering och förskottering av medel. Vårt arbete väcker intresse. Det engagemang som finns i nätverket, där alla drar sitt strå till stacken, märks och gör att vi känner medvind och tillförsikt inför hösten arbete.  Sverigeförhandlarna kommer i februari att bjuda in till information om den förhandlingsprocess som startar i mars 2016. Om detta också innebär att Sverigeförhandlarna till dess kommer att peka på vilken av sträckorna som man vill förhandla med återstår att se.

Under Almedalen hölls en mängd seminarier på temat höghastighetsbanan. Nätverket var representerade genom Växjö kommuns kommunalråd och många personliga kontakter togs. Vid Sverigeförhandlingens seminarium i Öresundshuset den 29/6 deltog Sverigeförhandlarna HG Wessberg och Catarina Håkansson Boman samt infrastrukturminister Anna Johansson och bostadsminister Mehmet Kaplan. Seminariet var klargörande på en mängd områden, bland annat att det är den samhällsekonomiska nyttan som ska fälla avgörande, inte vilken sträcka som är billigast att bygga. Se seminariet i sin helhet via följande länk.

Kristina Thorvaldsson, projektledare för Nätverket Höghastighetsbanan