Höghastighetsbanan

Möjligheter för framtida lönsamhetsmål

Mikael Helmerson, VD vid Roxtec International AB och ordförande för Industrigruppen Karlskrona, ser utvidgat arbetsmarknadsområde och ökad tillgänglighet som viktiga prioriteringar för framtiden.

En av våra största utmaningar är att attrahera rätt kompetens till vår region, vilket är en återkommande fråga vid våra sammanträden då de största arbetsgivarna i Karlskrona träffas.  Ofta hittar vi kompetensen utanför vår region och vi märker då att det kan vara en utmaning att få dessa människor att flytta hit, inte minst med tanke på våra kommunikationer och tillgänglighet till större städer.

Ett utvidgat arbetsmarknadsområde och en ökad tillgänglighet är en av våra absolut viktigaste prioriteringar för ökad tillväxt. Vi behöver nå våra kunder och leverantörer snabbare i och utanför Sverige. Att höghastighetsbanan får en östlig riktning är direkt avgörande för företagens framtid och det innebär också att våra högskolor och universitet knyts samman på ett tydligare sätt.

När vi får besked om en östlig dragning förändras och öppnas möjligheter både gällande framtida lönsamhetsmål och visioner. Dessutom ökar vår förhandlingskraft nationellt och internationellt.