Höghastighetsbanan

Stora möjligheter för industrins kompetensförsörjning

Joanna Kron, verksamhetsansvarig GoTech, ser möjligheterna till ökad kompetensförsörjning för industrinäringen.

GoTech är en förening bestående av 14 företag verksamma inom teknik- och industrinäringen. Samtliga företag är lokaliserade i Växjöområdet. Som förening har GoTech till främsta uppdrag att få fler att välja studie- och yrkesvägar inom teknikområdet. Detta för att i förlängningen säkra det kompetensbehov som Växjös lokala industrinäring har. I Växjöområdet finns världsledande industriföretag som visar på både expansion och utveckling. Tillsammans står GoTech-företagen idag för över 2 200 arbetstillfällen och kommer i framtiden att behöva anställa både fler individer och individer med rätt typ av kompetens.

De vinningar som GoTech ser med en östlig dragning av höghastighetsbanan påverkar arbetsmarknaden samt företagen och deras rekrytering. Att förlägga höghastighetsbanan i östlig riktning innebär att fler individer med kompetens som är svår att matcha kan pendla – förkortade avstånd kan möjliggöra ett större upptagningsområde för att få rätt kompetens.

GoTech har nära samarbeten med både gymnasieskolan och Linnéuniversitetet. En östlig dragning skulle underlätta arbetet med att attrahera fler studenter till tekniskt inriktade utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Därtill ligger en östlig dragning i linje med det nyligen påskrivna samverkansavtalet för ett Teknikens Hus på Växjös universitetsområde (ett avtal mellan näringslivet, Växjö kommun och Linnéuniversitetet). Teknikens Hus kommer att bli ett skyltfönster in mot den moderna industrin och en samverkansnod för näringsliv och utbildning på flera olika nivåer. Teknikens Hus ska fyllas med elever, studiebesök, företagsbesök, teknikinriktade aktiviteter, mässor och mycket mer. Teknikens Hus ser ett brett upptagningsområde för sina olika målgrupper och aktiviteter och skulle därför gynnas av de snabba och enkla kommunikationsmöjligheter som en östlig dragning av höghastighetsbanan ger.

Joanna Kron, verksamhetsansvarig GoTech

Enligt Teknikcollege kommer 1/3 av Sveriges industriarbetare gå i pension till 2025. Statistiska Centralbyråns undersökningar visar att det till 2030 kommer att saknas cirka 50 000 ingenjörer. I Kronobergs län står tillverkningsindustrin för närmre 25 % av arbetstillfällena, vilket är högre än genomsnittet nationellt. Enbart GoTechs 14 företag i Växjöområdet står idag för 2 200 arbetstillfällen.