Höghastighetsbanan

Nya A-lägen till en redan attraktiv region

Kjell Blennmyr är ordförande i Fastighetsägarna Syd Växjödistriktet. Han anser att en höghastighetsbana i stor utsträckning skulle kunna minska bostadsbristen genom att möjliggöra pendling.

Växjö är idag en attraktiv kommun att investera i som fastighetsbolag. Här finns redan aktörer med finansiella muskler som kan utveckla staden och nya knackar på dörren. Självklart skulle en höghastighetsbana ytterligare öka intresset för Växjö. Men också för mindre orter i regionen som genom bättre pendlingsmöjligheter blir mer attraktiva både för bostäder, handelsytor och kontor. Nya A-lägen kommer tillfogas en redan expansiv och attraktiv region.

Överlag behöver vi snabbare och bättre infrastruktur för att kunna använda landets resurser mer effektivt. En höghastighetsbana genom södra Sverige är viktig inte bara för de orter som berörs, utan jag tror, att den får större effekter än så, inte minst genom att knyta ihop våra olika regioner och möjliggöra en snabblänk till Europa för ett utökat utbyte inom många olika områden.

Idag är Växjö motorn i Sveriges fjärde tillväxtregion och vi är högst beroende av vår omvärld för att fortsätta generera tillväxt. En höghastighetsbana skulle inte bara gynna oss, utan även hela sydöstra Sverige genom att bättre utnyttja och samordna de resurser som finns här. Det här är också en fråga om infrastrukturbalans mellan väst och öst. En ostlig sträckning skulle göra att en ännu större del av södra Sverige får tillgång till snabb infrastruktur.

Därutöver tror jag att bostadsbristen och trycket på en tillväxtort som Växjö skulle kunna minska på grund av att höghastighetsbanan möjliggör pendling istället för flyttning. För ett fastighetsföretag blir det mer intressant att exploatera nya områden som tidigare inte varit aktuella. På så sätt kommer både bostads- och arbetsmarknaden att användas mer effektivt.

Kjell Blennmyr
Ordförande i Fastighetsägarna Syd Växjödistriktet