Höghastighetsbanan

Öppnar vår region för folk och varor att röra sig

Thomas Grahl, marknadsområdeschef Kalmar / Öland, Gota Media AB, pekar på direkta fördelar i vardagen för både privatpersoner och arbetsplatser med höghastighetsbana via Växjö. Foto: Johanna Eriksson, Barometern

Gota Media AB är det överlägset största regionala medieföretaget i hela sydöstra Sverige. Vi utger alla prenumererade dagstidningar (8 tidningar under 14 olika titlar) i östra Kronobergs och Blekinge län, samt i mellersta och södra Kalmar län med Öland, med närmare 250 journalister och nästan 200 övriga anställda. Vår marknad är helt lokal och regional; våra läsare och annonsörer bor och verkar i sydostregionen. Vi ger ut lokala morgontidningar med ett enda syfte: att göra samhället där vi alla bor till en bättre plats att leva och verka i. Därför finns ett direkt samband mellan regionens tillväxtkraft och välmående å ena sidan, och vårt syfte och vår verksamhet å andra sidan.
Höghastighetsbanan via Växjö och Älmhult öppnar vår region ytterligare för folk och varor att röra sig snabbare och mera effektivt. Snabbare och enklare pendling och varutransport skapar tillväxt och höjer attraktionsvärdet i varje enskild del av regionen. Bättre förutsättningar för arbetsmarknad och turism, industri och handel, utbildning och forskning. I vår egen bransch är just Kalmar ett nationellt och internationellt nav för teknisk utveckling av redaktionella produktionssystem samt grund- och vidareutbildning av journalister från hela landet och utomlands. Här skulle höghastighetståget göra märkbart positiv skillnad för all sådan verksamhet.
Jag har privat ett bra skäl att önska höghastighetståg via Växjö. Vi bor i Kalmar sedan sommaren 2014 och min hustru veckopendlar till jobbet i Malmö. Idag tar tågresan tur och retur sex timmar och 32 minuter. Min egen historia blir en god illustration på hur dragningen av höghastighetsbanan positivt skulle kunna påverka en kvalificerad arbetsmarknadsfråga i en attraktiv stad som Kalmar – och förbättra enskilda människors vardagsliv.