Höghastighetsbanan

Snabba kommunikationer för fortsatt tillväxt

Snabba transporter, både av människor och gods, är nödvändigt för vår region skall kunna utvecklas med tanke på den konkurrens vi som företag utsätts för.

Kommer inte höghastighetsbanan passera Växjö finns en risk att sydöstra Sverige stängs ute och att tillväxten för regionen kommer att hämmas. Malmö/Köpenhamn och Stockholm är stora regioner med internationella flygplatser och dessa områden kommer att spela en ännu viktigare roll när bron mellan Tyskland och Danmark är klar. För att Växjö med omnejd ska fortsätta utvecklas positivt är snabba kommunikationer till dessa regioner mycket betydelsefullt.

Över 95% av våra kunder och leverantörer återfinns utanför vår egna region, utspridda i hela Sverige och Europa.  Detta gör att snabba transporter till och från oss för besök men även av material är nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta investera och växa på ett tryggt, effektivt och miljömedvetet sätt.

Som arbetsgivare vill vi också att våra medarbetare ska kunna ta sig på ett rationellt sätt till och från arbetet på oavsett om de bor i Växjö eller utanför. För att kunna attrahera kompetent personal är snabba och tillförlitliga persontransporter ett måste. För alla företag och även för Linneuniversitet är det ytterst betydelsefullt att vi får höghastighetsbanan genom Växjö, låt vår region få det som krävs för fortsatt tillväxt!

Mattias Söderqvist, VD Alutrade AB