Höghastighetsbanan

Tillväxt och miljö talar för öst

Mats Lundmark, VD på transport- och logistikföretaget Alwex ser stora fördelar med höghastighetsbanan i östlig sträckning. Näringslivet i Kronoberg och Kalmar län, samt Blekinge, behöver effektiva och upprustade transportmöjligheter.

Att höghastighetsbanan genom Småland bör dras via en östlig sträcka tycker jag är givet, inte minst av infrastrukturella skäl. Regionen har en bra tillväxt och för att kunna fortsätta att utvecklas på samma sätt även i framtiden, behövs satsningar såsom en höghastighetsbana göras.

Handelskammarens VD, Stephen Müchler, har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot det dåliga vägnätet och tågförbindelserna i den östra delen av Småland och Blekinge. Och jag håller med. För att näringslivet ska få möjlighet att utvecklas i den takt som den har all potentiell att göra i den här delen av landet, måste höghastighetsbanan dras på nära håll.

Vi som verkar inom logistik- och transportbranschen vet att med höghastighetsbanan kommer privatresorna att flyttas till det snabbare erbjudandet, vilket då möjliggör en ökning av spårbunden tågtrafik när kapaciteten där frigörs. Ska man ha möjlighet att på allvar fokusera på miljöfrågorna och målmedvetet verka för hållbara framtidslösningar kan man inte försvåra dessa processer genom avståndsförsvårande beslut. Alwex intermodala verksamhet skulle dra stora nyttor när det blir säkrare tidtabeller och tryggare leveranser.

Majoriteten av de stora företagen i Kronobergs län som vill använda spårbunden godshantering har Växjö som närmaste station. Hur mycket av persontrafiken som kan flyttas är beroende av avståndet mellan södra stambanan och den nya Höghastighetsbanan och ju närmare Växjö den dras, desto bättre effekt kommer det att få på hela regionen. Det är alls konstigt att företagen i Kalmar län och Blekinge stödjer den ostliga sträckan. Därtill har vi närheten till hamnarna i Karlskrona.