Höghastighetsbanan

Vi vill bidra till fortsatt utveckling inom miljöområdet

Jörgen Sjöstrand, platschef på Volvo Construction Equipment AB i Braås, menar att en östlig sträckning av höghastighetsbanan skulle innebära stora fördelar för Volvo CE ur många perspektiv – bl a för kompetensförsörjningen, för miljön och för effektivare transporter.

I vår CO2-neutrala fabrik sker utveckling, tillverkning och försäljning av den världsledande ramstyrda dumpern. Vi är en global verksamhet med cirka 850 anställda, vilket gör oss till Växjö kommuns största privata arbetsgivare. Våra kunder finns världen över inom schakt-, transport-, mark- och gruvbranschen. 98 % av vår produktion går årligen på global export till 150 länder.

En förutsättning för vår framtida expansion är tillgången på kompetens. Det är därför oerhört viktigt att vi har bra och snabba kommunikationsvägar som möjliggör och underlättar, så att vi kan fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Våra medarbetare vid Volvo CE i Braås reser frekvent såväl i Sverige som internationellt. Att snabbt kunna ta sig till Köpenhamn och resten av Europa skulle innebära att vi kan korta restiderna och därmed sänka våra kostnader. Dessutom har vi årligen 4500 besökare i form av kunder, leverantörer och allmänna besökare, som reser till och från vår verksamhet.

Därför vill vi gärna bidra till fortsatt utveckling inom miljöområdet för att hitta miljövänliga transportlösningar. Vi ser en östlig sträckning av höghastighetsbanan som en ypperlig möjlighet att kunna minska biltrafiken.

Ett annat tungt vägande argument är att Växjöregionen redan idag fungerar som logistikcentrum. Med hjälp av höghastighetsbanan skulle detta kunna stärkas ytterligare. Det skulle i sin tur gynna Volvo CE i Braås eftersom vi är beroende av välfungerande logistiknätverk till försörjning av komponenter för vår produktion.

Jörgen Sjöstrand, platschef på Volvo Construction Equipment AB i Braås.