Höghastighetsbanan

Viktigt att IT-regionerna knyts ihop

Combitech är sydöstra Sveriges största konsultbolag med över 200 anställda i Växjö och 1400 i Sverige. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom bland annat mekanik och beräkning, IT och systemutveckling, cybersäkerhet, systemsäkerhet, kommunikation och produktinformation.

Våra kunder är företag som verkar nationellt och globalt. Detta förutsätter en hög utbildningsnivå och expertkunskap hos konsulterna. Genom att binda ihop universitets- och högskoleorter bidrar höghastighetsbanan till att utveckla och säkerhetsställa tillgången till kvalificerad arbetskraft. Personer med spetskompetens kommer att i större utsträckning än tidigare att kunna vara tillgängliga för arbetsgivare längs med höghastighetsbanan. Med höghastighetsbanan kan Combitech fortsätta att växa och även expandera ytterligare då avstånden krymper till kunden samtidigt som underlaget för rekrytering blir mycket större.

Som resenär i jobbet är det värdefullt att kunna jobba på tåg istället för ren transporttid som bil och flyg. För Combitechs del, som jobbar med många kunder i exempelvis Stockholm, är det en stor effektivisering och miljöbesparing.

Större förändringar såsom den pågående digitaliseringen och uppkopplingen av samhället kommer att kräva mycket kompetens och samarbete för att Sverige ska fortsätta att ligga i framkant. För att underlätta detta är det viktigt att IT-regionerna knyts ihop genom höghastighetstågen. Att inte dra höghastighetsbanan i en sydostlig sträckning vore därför direkt hämmande för IT-branschen i sydöstra Sverige.

Jonas Stewén, Kontorschef Combitech Växjö